HOME

Slam poetry

Slam poetry přišla do Evropy z USA a zapustila zde kořeny. K nám se dostala přes časopis Host, který ji poprvé představil v úzkých literárních kruzích, ale hlavně přes Jaromira Konecneho, Ostraváka žijícího od počátku 80. let v Německu… Slam poetry, neboli „souboj básníků“ je zvláště v Německu extrémně populární… a Jaromir patří k nejlepším a nejuznávanějším „zápasníkům“ u našich sousedů. Nejen to, je to také neúnavný organizátor a komentátor všeho, co se slamem v Německu souvisí. Když jsem se rozhodl (inspirován hostovským článkem) představit slam poetry i českým divákům, byl to právě Jaromir, který mi významně pomohl zorganizovat prvním celostátní finále ve slam poetry, které na olomouckém festivalu Poezie bez hranic vyhrál šedivý vlk Marian Palla, které ale především uchvátilo téměř čtyři stovky diváků shromážděných ve výstavní hale. To finále jsem spolu s Jaromirem moderoval a nemohu popřít, že i na mě atmosféra blížící se atmosféře v ochozu dramatického fotbalového utkání udělala dojem. Těžko odhadnout, zda bude slam poetry v Česku jednou fenomém podobně masový jako třeba v sousedním Německu; kořeny ale už zapustila poměrně pevně. Nadějné je, že kdekoli to pořadatelé jedenkrát risknou, tam chtějí pokračovat… Divácký zájem o tento specifický žánr je totiž nesporný.

Vše o aktuálním dění v české slam poetry se dozvíte na stránkách www.slampoetry.cz.