HOME

Petrovská čítanka

Projekt Čítanka novodobé klasiky, v jehož rámci jsme se vám snažili nabídnout tituly, které považujeme za zásadní v české polistopadové literatuře, fungoval na těchto stránkách bezmála dva roky a nyní končí s bilancí osmi kompletně publikovaných titulů. Všechny je najdete v Archivu pod novým názvem Petrovská čítanka. Opakované potíže při jednání o autorských právech těch spisovatelů, kteří své texty publikovali jinde než v nakladatelství Petrov, nás totiž přiměly upustit od původního záměru a soustředit se pouze na tituly vydané právě ve jmenovaném nakladatelství. Nakladatelství Petrov patřilo od poloviny 90. let do svého zániku na konci roku 2005 k absolutní špičce mezi nakladatelskými domy soustředěnými na původní českou beletristickou produkci. Nemyslíme si pochopitelně, že jinde zásadní tituly nevycházely, ale věříme, že budeme schopni nabídnout velice kvalitní, zajímavé i zábavné čtení z bohatých zdrojů produkce petrovské.

Příjemné zážitky!


Vážení přátelé,

od dubna loňského roku jsme na tomto místě postupně zveřejňovali články a eseje z knihy Stanislava Komárka Pitevní praktikum pro pokročilé. Pokud Vás upoutala originalita autorova myšlení, jeho mimořádná erudice a svižný styl, neváhejte a projděte si všechny jeho texty v příslušné části archivu.

Pro Petrovskou čítanku nyní připravujeme nový titul: novelu Pulchra od Josefa Škvoreckého.