HOME

Nové básně

Co to vlastně znamená nové básně? Jsou to takové básně, které vznikaly v období od dokončení poslední vydané sbírky Pohled z kavárny v Bath. Tedy za poslední dva roky. Jsou to básně dosud nepublikované, autorsky už nicméně kodifikované (pravděpodobnost dalších, nových zásahů do textů je už minimální). I proto je z desetičlenného souboru hned osm básní z roku 2007: měly čas se uležet. Nových básní mám v počítači pochopitelně víc; s redaktorem nejmenovaného nakladatelství jsme se už bavili o příští knize. Když všechno půjde dobře, mohla by vyjít nová sbírka v první půlce roku 2010. Příjemné čte­ní.V kůži Ivana Wernische

I. Jejich je království nebeské, ale kam bych přišel já, kdybych pořád dával?

II. Jsem nabažen!

Dávných lásek a i žen, které neznám.

Je to celý seznam výčitek.

III. Vzteklý muž na kole, na chvíli zkrásní, jenom když projíždí pod cizí básní.

IV. V sedm nad střechami… Přestanu se rýmovat.


Cesta

Ráno do Svitav, odkud pochází slunce.

V cukrárně vysedět vajíčko nového města.

Smích se usadil sám, hluboko v hrdle.

Nepřijdu, nečekej, pracuji na východě.


Špatná volba

Běh mraků, stříbrné píšťaly deště.

Dny jako provazy zařízlé v mase.

= = =

Spící tváře, chodby chrámů. Písmena na povlacích těl.

V zobáku had, spletené hnízdo paží.


Post scriptum

Cínová konvice, stůl pro dvanáct osob.

= = =

Všiml jsem si, že to, čím se zabýváš, má rozpité okraje zimy osmnáct set šedesát sedm.

Roku, v kterém vyšel Turgeněvův Kouř.


Nový svět

Na dětské párty polib na rty žábu; bude ti jasné jak snem prochází se:

Tuleni u dveří ukaž rybu, vylez na ulici a jdi stále doprava

V tom snu jsi něžný sněžný muž…

Jdi doprava, vrať se ke vchodu, podplať stráž a zakřič do otvoru:

„Maska čerta skáče a čelo vosí ženy se rosí!“

Je-li ryba dosud panna, je to znamení:

Ponech sen, ten srstnatý prst horstev, ponech yettimu…

Jdi do bažin a ukaž tlusté ženě královskou pečeť


Má Afriko!

Živý neon večera. Zvířata v krabičce na prsteny.

Tahy za potravou, kruh stepí prostupný.

Pít u brodu, vyříkat si zbytečnosti. Kapku po kapce přiznávat, co se nestalo.

Stařeny v řece, žluté skvrny na vodě.


Windows

Chuť kávy na patře, aroma lehkosti.

Tak je, když nový den zahraje na kosti.

Ťuká mi na plochu: Budu žít bez tebe…

= = =

Balónky smutných slov přilétly oknem.


Byla to klika. Pil kafe, podíval se za sebe, ona tam seděla, bezduchá.

Nebe, stříbřitě šedé, cedilo vodu z jediného mračna; dovedná hříčka přírody.

Hodil si do vody kostku ledu, vše stálo na stejné premise:

Jestli se na něho podívá, stará obloha sjede do piva, které stojí před ní, tiše se rozední a pak půjdou společně domů.

Chtěl tomu věřit; myšlenky řídké a porézní.

katalog ... TEXTY (poezie)