HOME

Nová kniha online – editorial

Poznámka editora Ivana Wernische


Předpokládám, že do roka, možná do dvou let bude připravena další, čtvrtá antologie Zapomenutých. První pracovní fázi, shromažďování materiálu, mám již téměř za sebou, nastává druhá, svízelnější – komponování celku. Zatím jsem dílo neopatřil názvem (a nehledám jej ani – ze zkušenosti vím, že název se objeví sám od sebe, a až se tak stane, bude to znamením, že práce na knize se blíží ke konci).

Mám nyní v počítači několik tisíc textů, tentokrát převážně prozaických, přebírám je, přeskupuji, zkouším, jak co k čemu pasuje, a žasnu, co mi z toho vychází. Je to zvláštní a napínavé. Jako bych sledoval živý rozhovor. Lidé, z nichž pouze málokteří se spolu kdy mohli setkat v čase a místě, si spolu povídají, doplňují se, notují si, překřikují se…

Pokouším se trochu usměrňovat ten hovor, ale oni – melou si svou.

Ivan Wernisch

katalog ... Zapomenutí