HOME

Podobizny Kr–O

Veškeré snímky pocházejí ze soukromé sbírky Ivana Wernische.

Podobizny Kr–O

Karel Novotný Viktor Ocel Gustav Roger Opočenský Čeněk Ostravický (Antonín Alois Hittler) Břeněk Otýn Miroslav Krajník Josef Krapka Náchodský Bohumil Kratochvíl Josef Kratochvíl Jarmil Krecar Jarmil Krecar z Růžokvětu (podruhé) Stanislav Krejčí Václav Krofta František Kropáč Václav Krška Rudolf Krupička Rudolf Krupička (podruhé) Josef Krušina ze Švamberka Louis Křikava Josef Kubelka Arnošt Kučera Josef Kuchař M. Kurt Jaroslav Kvapil Bohuslav Květ Arne Laurin Edvard Lederer-Leda František Lesař Kamil Lhoták rytíř ze Lhoty Hermor Lilia (František Bíbl) Ladislav Linhart Stanislav Lom Ludvík Lošťák Kolda Malínský (Josef Lacina) Jiří Mařánek Jaroslav Marcha Rudolf Antonín Mařík Ladislav Maršíček Karel Mašek Rudolf Medek Antonie Menčlová Josef Merhaut Emanuel Miřiovský Otakar Mokrý Jindřich Mošna Stanislav Mráz Jan Václav Mrkvička Berta Muhlsteinová Vladimír K. Müller Augustin Eugen Mužík Jaroslav Naumann Jaroslav Naumann (podruhé) Jan Ev. Nečas Jan Evangelista Nečas (podruhé) Jaroslav Nečas Josef Nemasta Josef Němec František Neužil August Nevšímal Oldřich Nouza Robert L. Novák Viktor Novák