HOME

Nakladatelství Petrov

Do nakladatelství Lidová demokracie-Petrov jsem nastoupil v druhém roce jeho existence (v září 1991) jako šéfredaktor. Původně „účelově“ vedené katolické nakladatelství, které ovšem pod vedením Milana Badala jevilo stále zřetelněji i jisté literární ambice, jsem pak vedl (za peníze ČSL) něco přes rok jako brněnský pandán k Vyšehradu, tedy jako nakladatelství s ambiciózním edičním plánem zahrnujícím původní českou beletrii, překladové tituly, ale také výtvarné monografie či esejistiku. V listopadu 1992 přešlo nakladatelství do mých (v danou chvíli velmi chudých) rukou, protože politické strany měly jakýmsi novým zákonem zakázáno od ledna 1993 podnikat. Na příštích několik let jsem (nyní už jen) Petrov proměnil v nakladatelství jednoho muže, které se postupně soustředilo výhradně na vydání původní české tvorby, a to ještě téměř bez výjimky žijících autorů. V roku 1996 se stal kmenovým autorem Petrova Michal Viewegh. Tento moment byl v historii nakladatelství přelomový. Umožnil jeho proměnu z malého nakladatelství v jednoho z vydavatelských lídrů v Česku a zároveň v uznávanou kulturní instituci, za níž zůstala řada realizovaných, často výjimečných akcí. V tom mi postupně pomáhalo více a více lidí; v poslední fázi před zánikem Petrova bylo mých kolegů v nakladatelství osm. Petrov skončil k 31.12.2005…


Stále existující webové stránky nakladatelství Petrov si můžete prohlédnout zde.