HOME

Loď literátů 2009

Poprvé od svého pokřtění v r. 1993 uvízla Loď literátů na suchu. Kníničská (brněnská) přehrada podstoupila totiž očistnou kúru, a její hladina se proto snížila na historické minimum. Parní flotila zůstala v docích… Útočiště tradiční kulturně-společenské akci poskytlo atrium Divadla Husa na provázku, ve kterém pak po 31 večerů pokračoval festival Měsíc autorského čtení.

První tři snímky letošního alba ilustrují vypouštění přehrady, další fotky již dokumentují literátský dýchánek pod slunečníky. Za snímky i letos děkujeme milé Báře Antonové.

Loď literátů 2009

Velmi neformální zahájení: v popředí oba Větrní mlýnové, autor fotovýstavy Richard Fuksa či "otec zakladatel" Martin Reiner... Za Divadlo Husa na provázku promluvil Petr Oslzlý První z tradičních účastníků: post-petrovská Bára Sládečková Martin Reiner toho měl letos hodně na srdci: naslouchá Mirek Balaštík a Luboš Machala Další tradiční účastníci: básníci Norbert Holub a Ivan Petlan Reiner potřetí a naposledy: s architektem Svaťou Sládečkem Básník Karel Škrabal Básník Petr Čichoň s Markem Sečkářem Spisovatelka Simona Monyová s chotěm Josef Zajíček s básníkem Leo Baconem Slaninou Plavba ve stínu Prazdroje... Tudy se nedá plout. Pohled na vypouštěnou přehradu, červen 2009 Pohled od Mečkova k hradu Veveří před... ...a po.