HOME

Cyklus »Narace štětcem«

Jan Spěváček | Jaroslav Valečka | Karel Jerie | Denisa Krausová | Karel Balcar | Igor Grimmich

Vážení návštěvníci,

v roce 2010/11 si Vás dovolujeme pozvat na cyklus výstav, který představuje tvorbu převážně mladší a střední generace výtvarníků, úžeji malířů. Jejich společným jmenovatelem je zaměření na narativní, figurální malbu v rozsahu od projevu hyperrealistického přes koloristickou plošnou malbu až po expresi, jejíž hodnoty sice z webového rozlišení divák vyčte hůře, avšak mohou mu sloužit jen jako vodítko, neboť všechny virtuální výstavy budou mít také svůj fyzický zdroj. Informace o paralelně probíhající výstavě, vydané knize nebo jiné příležitosti prezentace naleznete u textu doprovázejícího každou z připravených výstav. Je nám ctí, že v sérii výstav Narace štětcem můžeme představit české sympatizanty, či přímo členy mezinárodního hnutí The Stuckists, které úspěšně přivádí kulturní obecenstvo opět na chuť výtvarnému umění a které kromě intelektuální kvality nabízí také kvalitu řemeslnou. Přejeme inspirativní umělecký zážitek.

Kurátorkou e-Obrazárny a autorkou doprovodných textů je Kateřina Tučková.

katalog ... e-Obrazárna