HOME

Geometrie rozpadu - Bárta

TOMÁŠ BÁRTA

narozen 1982 v Brně | absolvent Střední školy umění a designu (ateliér Petra Veselého) a FAVU VUT (ateliér Petra Kvíčaly) | zastoupen ve sbírkách vídeňské Albertiny, pražské Národní galerie, sbírce Marek orientující se na mladou uměleckou tvorbu aj. | cena poroty v mezinárodní soutěži kresby Walter Koschatsky art award | finalista Ceny kritiků 2012 (2. místo) | v současné době žije a tvoří střídavě v Praze a Berlíně

V umělecké tvorbě Tomáše Bárty se prolíná zájem o malbu a kresbu s prostorovými objekty. Jeho starší práce odkazovaly k reálně exitujícím předobrazům – sledovali jsme jeho inspiraci designem nebo fragmenty z prostředí automobilových závodů. Těžiště výtvarného projevu Tomáše Bárty čerpalo z jazyka architektury a grafity a tato stylistická tendence přetrvala v jeho dílech dodnes. V jeho obrazech však došlo k postupnému oprošťování se od konkrétna směrem k abstraktnu, architektonické vzory zůstaly pouze v rovině náznaku, konkretizace byla přenechána fantazii pozorovatele. Příkladem takového uměleckého ztvárnění reality na okraji chaosu jsou Bártovy dynamické kresby akcentující malířskou uvolněnost, které v Česku představil v pražské Chodovské tvrzi nebo brněnské galerii Off Format. Kurátor nezávislé galerie Off Format Ondřej Navrátil je komentuje takto: „Trash, odpad, nečitelné sestavy rychle podléhající demoličním silám přírody i člověka, vzájemné vytlačování v zápase organických a geometrických struktur. Dynamika vitálních procesů vzniku a rozkladu, pohlcování detailu vládnoucím celkem, prorážení celku dravým detailem, nucená koexistence, neprostupnost.“

Kresby Tomáše Bárty fungují jako působivá konfrontace expresivních, těkavých linek propiskou s barevnými akvarelovými plochami. Sledujeme jejich vzájemné prolínání, komunikaci mezi záměrností a nezávislostí jednotlivých struktur. Bárta našel svůj rozpoznatelný, konzistentní rukopis, jeho umělecké techniky otevřeně odkazují k estetice modernismu, ostatně vliv konstruktivismu je patrný u vícero současných umělců (viz například Vasil Artmanov, Alexej Kljukov). Inspirace Bárta nachází i ve výdobytcích nynější technicistně závislé společnosti – počítačové grafice. Ze současných umělců se tvorba Tomáše Bárty nejvíce přibližuje dílům etiopské umělkyně Julie Mehretu.

e-Obrazárna_Bárta

bez názvu, kombinovaná technika na papíře, 66,7 cm x 50 cm, 2011 bez názvu, kombinovaná technika na papíře, 66,7 cm x 50 cm, 2011 bez názvu, kombinovaná technika na papíře, 66,7 cm x 50cm, 2011 bez názvu, kombinovaná technika na papíře, 66,7 cm x 50cm, 2011 akvarel, kresba na papíře 59,4 cm x 42 cm, 2011 akvarel, kresba na papire 59,4 cm x 42 cm, 2011 akvarel, kresba na papire 59,4 cm x 42 cm, 2011 akvarel, kresba na papire 84,1 cm x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 84,1 cm, x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 84,1 cm x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 84,1 cm x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 84,1 cm x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 84,1 cm x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 84,1 cm x 118,9 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 59, 4 cm x 42 cm, 2010 akvarel, kresba na papire 59, 4 cm x 42 cm, 2010 Bez názvu,kombinovaná technika na papíře, 150 cm x 660cm, 2011
katalog ... e-Obrazárna