HOME

Fotovýstava: Vladimír Novotný

Možnosti aktu


Vladimír Novotný, známý též jako Kiva, se narodil roku 1977 v Brně, Tvůrčí fotografii studoval na Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se jak uměleckým projektům, tak i komerční fotografii.

Nafotil interiéry několika brněnských kaváren a restaurací, výrobky designérů i samotné tvůrčí osobnosti. Spolupracuje se známými módními značkami, oděvními návrháři (Petr Kalouda, Pavel Jevula). Za módní fotografii získal 1. místo v mezinárodní soutěži módních tvůrců B´fashion ve Zlíně.

Pro naši Fotovýstavu vybral sérii fotografií věnující se uměleckému zobrazení aktu. Možnosti fotografického aktu zkoumá jak po stránce tematické, tak i formální. Představuje zde tři projekty, které různými způsoby zaznamenávají téma sexuality. V pořadí první projekt s názvem Climax pracuje s manipulovanou fotografií a postprodukcí homo-pornografického materiálu. Fotografie z cyklu Climax byly nedávno vystaveny na brněnské Apartment private art party, Marika Svobodová je v tiskové zprávě okomentovala takto: „Otevřená a zjevná sexualita snímku je narušena rastrem, který vznikl při přefocování z obrazovky počítače a který znemožňuje jednoznačné čtení snímku při pohledu zblízka. Fotografie se proměňuje a nabývá obrysů podle vzdálenosti diváka od snímku.“ Název druhého projektu Camera obscura Akt prozrazuje inspiraci starou zobrazovací technikou. Třetí projekt Everyday life už neexperimentuje s formou, předkládá inscenované digitální barevné fotografie soustředící svou pozornost na Vladimírovo zásadní téma homosexuální lásky a společného soužití partnerů.

Fotovýstava_Novotný

Climax, 2009 Climax, 2009 Climax, 2009 Climax, 2009 Climax, 2009 Climax, 2009 Climax, 2009 Camera obscura Akt Camera obscura Akt Camera obscura Akt Everyday life, 2010 Everyday life, 2010 Everyday life, 2010 Everyday life, 2010 Everyday life, 2010 Everyday life, 2010 Everyday life, 2010 Everyday life, 2010
katalog ... Archiv fotovýstav