HOME

Linda Urbánková - Gender v prostoru a čase

Fotografie Lindy Urbánkové (1978, absolventka VŠUP, žije a tvoří v Praze) fungují jako umělecká evokace osobního prožívání stereotypu. Stereotyp spjatý s ženským světem v domácnosti, mezi čtyřmi stěnami, autorka tematizuje jak s melancholií, tak i vtipem. V uzavřeném prostoru jakoby ožívají věci, které ženu dennodenně obklopují, na barevných fotografiích je vidíme netradičně umístěné nebo určitým způsobem stylizované, naaranžované – upečená bábovka na posteli, pero obalené v cukru, pečlivě složené prádlo na křesle… Autorka komentuje: „Marné objekty jsou fotografická dokumentace objektů, které vznikly jako vedlejší produkt domácích prací. Objekty představují maminkovskou pečlivost, hru divných objemů soustředěných pod lustrem, systematický pořádek věcí, které denně automaticky procházejí rukama. Z praktického skládání prádla a jeho vršením vzniká vysoká a nepraktická věc, připomínající architekturu.“

Fotografie zachycující konkrétní reálie z domácností jsou vlastně statickou metaforou dramatu často osamělých žen, jejich „nezáživné“ činnosti získávají symbolický příběh, což autorka utvrzuje i častou konstrukcí ucelených sérií. Jednou z nich je kupříkladu fotosérie s názvem „Večeře“, která rozšiřuje ženský svět o očekávání mužského protějšku, demonstruje vyhraněné genderové role. Linda Urbánková na svých fotografiích často sama figuruje, stává se součástí umělecké kompozice a zvýrazňuje už tak viditelnou komunikaci s recipienty.

Linda Urbánková se aktivně věnuje také práci s videem. Na její výstavu s Petrou Pětiletou v pražské Galerii Kytka nazvanou COSMOS už vás bohužel pozvat nemůžeme, přednedávnem byla ukončena. O další výstavě vás budeme včas informovat!

Fotovýstava_Urbánková

Čtyři stěny Čtyři stěny Čtyři stěny Čtyři stěny Čtyři stěny Čtyři stěny Čtyři stěny Handmades Handmades Handmades Handmades Handmades Večeře Večeře Večeře Večeře