HOME

Spěváčková - Kolorit života


EVA SPĚVÁČKOVÁ

Narozena roku 1980. Vystudovala ateliér malby na brněnské Fakultě výtvarných umění u Petra Veselého a Tomáše Lahody. Absolvovala v roce 2008. Žije a pracuje v Brně.

Malířsky je Spěváčková výraznou koloristkou, do její tvorby se promítá nejen niterný vztah k orientálním filozofiím, ale i pestré barevnosti. Volba malířských témat souvisí s nutností osobního obsahu a s průzkumným zájmem o všední předmětnost. Zhruba od roku 2005 nabývají její obrazy metafyzických souvislostí: Budhové, mniši, roucha, drapérie, orientální polštáře, čokoládovo-bonbonové vesmíry či nově panenky z cyklu Z pěny zrozená. Autorčin zájem se posouvá k volnějšímu budování světa obrazu. Kladením předmětů do jiného rámce reality Spěváčková poukazuje k dílčím symbolům naší doby, ale ponechává divákovi prostor k vlastním interperetacím.

e-Obrazárna_Spěváčková

katalog ... e-Obrazárna