HOME

Bibliografie

I. Dílo Ivana Blatného

(Soupis knih vydaných doma i v zahraničí | všechna vydání, včetně výborů a souborů | chronologicky řazeno)

ZA ŽIVOTA DOMA

Paní Jitřenka. Praha: Melantrich, 1940.
Paní Jitřenka. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1941.
Melancholické procházky. Praha: Melantrich, 1941.
Tento večer. Praha: B. Stýblo, 1945.
Na kopané [poezie pro děti]. Blansko: Karel Jelínek, [1946].
Hledání přítomného času. Praha: Mladá fronta – Práce – Svoboda, 1947.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět [poezie pro děti]. Praha: F. Borový, 1947.

ZA ŽIVOTA V EXILU

Melancholické procházky. 2. vyd. Brno: Blok, 1968.
Stará bydliště. Antonín Brousek. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1979.
Pomocná škola Bixley. Zbyněk Hejda, Vratislav Farber, Antonín Petruželka. Praha: edice Kde domov můj [ineditní], 1982.
Pomocná škola Bixley. Antonín Brousek. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987.
Poèmes [výbor]. Přel. Erika Abrams. Paris: Revue K, 1989.

POSMRTNĚ

Melancholické procházky. 3. vyd. Brno: Blok, 1990.
Tento večer [výbor]. Rudolf Havel, Jan. M. Tomeš. Praha: Československý spisovatel, 1991.
Stará bydliště. 2. vyd. Brno: Petrov, 1992.
Le passant [výbor]. Přel. Erika Abrams. Paris: La Différence, 1992.
Landschaft der neuen Wiederholungen. Přel. Radim Klekner. Leverkusen: C. Weihermüller, 1992.
Szkola specjalna. Přel. Leszek Engelking. Kraków-Warszava: Biblioteka L. E., 1993.
Pomocná škola Bixley. 2. vyd. Praha: Torst, 1994.
Verše 1933 – 1953 [soubor]. Rudolf Havel, Jan M. Tomeš. Brno: Atlantis, 1995.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět [poezie pro děti]. 2. vyd. Třebíč: Akcent, 1997.
Stará bydliště. 3. vyd. Brno: Petrov, 1997.
U podrazi za sadašim vremenom. Přel. Biserka Rajčićová. Beograd: Pismo, 1997.
Jsem nyní se všemi [bibliofilie]. Martin Reiner. Brno: Petrov, 1998.
Texty a dokumenty 1930 – 1948 [soubor]. Jiří Trávníček. Brno: Atlantis 1999.
Stará bydliště. 4. vyd. Brno: Petrov, 2002.
Brněnské elegie [výbor]. Zdeněk Hron. Praha: BB art, 2003.
Fragmenty a jiné verše z pozůstalosti. Jan Šmarda. Brno: Host, 2003.
Domovy [výbor]. Petr Král. Praha: Odeon, 2007.


II. Sekundární literatura

(Výběr článků z českých periodik | řazeno abecedně dle příjmení autorů)

BOLTON, Jonathan. Elegie veřejné a soukromé. Česká literatura, 2001, roč. 49, č. 2, s. 128 – 143.

BROUSEK, Antonín. Na okraj dávných překladů českého básníka Ivana Blatného. Světová literatura, 1992, roč. 37, č. 4, s. 136 – 144.

FÄRBER, Vratislav ; PETRUŽELKA, Antonín ; HEJDA, Zbyněk. Básnická pozůstalost Ivana Blatného. Revolver Revue, 2001, č. 47, s. 275 – 278.

MED, Jaroslav. Ivan Blatný. Česká literatura, 1994, roč. 42, č. 6, s. 642 – 643.

PETRUŽELKA, Antonín. Pomocná škola Bixley Ivana Blatného jako textologický a ediční problém. Kritický sborník, 1998, roč. 18, č. 1, s. 36 – 59.

PETRUŽELKA, Antonín. Mlok byl vždy tiché a velice uzavřené povahy, se silným sklonem k bohémskému způsobu života. Souvislosti, 2002, roč. 13, č. 2, s. 146 – 157.

PETRUŽELKA, Antonín. Básník Mlok a poetika dokumentu. Tamtéž, s. 158 – 165.

REINER, Martin. Princip rýmového karambolu v pozdní lyrice Ivana Blatného. Tvar, 1999, roč. 10, č. 17, s. 6 – 7.

REINER, Martin. Drahý pane Koláři! Literární noviny, 2002, roč. 13, č. 20, s. 1, 10 – 11.

REINER, Martin. A nemysli si, že tě zradím. Týden/Panská 7, 2002, roč. 1, č. 1, s. 8 – 10.

REINER, Martin. Zabila ho revoluce. Instinkt, 2007, roč. 6, č. 32, s. 60 – 65.

ROTREKL, Zdeněk. Zamyšlení nad Ivanem Blatným. Duha, 1999, roč. 13, č. 4, s. 8 – 10.

RULF, Jiří. Ivan Blatný. Reflex, 1999, roč. 10, č. 50, s. 62 – 64.

ŠMARDA, Jan. „Básník Brna“ by byl osmdesátiletý. Universitas, 2000, č. 1, s. 4 – 5.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Básnický kontakt Ivana Blatného se Skupinou 42. (Interpretace sbírky Tento večer). Česká literatura, 1990, roč. 38, č. 5, s. 425 – 434.


Zdroj: Česká národní bibliografie [online]. Dostupné z: http://aip.nkp.cz (Tam naleznete více článků.)

Ústav pro Českou literaturu AV ČR provozuje na webu Digitalizovaný archiv časopisů. Některé články si tak můžete přečíst v teple domova. Z našeho výběru jsou v archivu shodou okolností pouze oba články majitele těchto stránek. Vyhledávejte na adrese http://archiv.ucl.cas.cz.

katalog ... Ivan Blatný