HOME

Česká literatura

nakladatelství Host

Ve své nové knize, která je výborem z básnických textů vznikajících během předchozích čtyř let, Martin Reiner zdárně završuje pro něj podstatnou dekádu básnického přerodu, započatého sbírkou Staré a jiné časy. Co do množství textů je Twiggy Reinerovou nejobsáhlejší knihou a je rozdělena do čtyř bloků. První tři jsou vymezeny především místy (a daty) vzniku básnických textů, poslední blok naopak působí svou kompaktností a atmosférou. Knihu doplňuje osmnáct fotografií zlínského fotografa Dušana Tománka. Hubená stehna Twiggy jsou pestrým a dospělým „výkazem činnosti“ básníka, který by se možná už raději věnoval próze, ale kterého si poezie přesto čas od času povolá k raportu.

nakladatelství Brio

Příběhy Maminka a kouzelná mušlička, Maminka se hledá a Maminka a tři tajemné klíče pro děti i rodiče napsali Martin Reiner, Michal Viewegh a Pavel Šrut. Zachycují tutéž maminku v různých obdobích života, pokaždé ji však zobrazují jako bytost když ne kouzelnou, tedy určitě okouzlující. A okouzlující jsou bezpochyby také ilustrace Galiny Miklínové, které knížku provázejí.

nakladatelství Druhé město

Další próza – a první román – Martina Reinera přináší příběh o křehkých věcech: o otcovském vztahu mladého muže k cizí holčičce, o jeho letitém hledání sexuální identity, o téměř detektivním pátrání po slavném exilovém básníkovi a jeho minulosti. Jádro kompozičně zajímavého vyprávění se odehrává v Brně na památném přelomu 80. a 90. let minulého století, příběh však zpestřují časové přesahy do hrdinova dětství na moravské vesnici či do horké západoevropské současnosti. Kniha vyšla v září r. 2009 a vzápětí se dočkala pozitivních kritických ohlasů. Na jaře následujícího roku byla nominována na Cenu Magnesia Litera v prestižní kategorii próza a v létě byl její autor vybrán mezi dvanáct kandidátů na Cenu Josefa Škvoreckého. (Archivní stránky o Lucce jsou k prohlédnutí zde.)

nakladatelství Druhé město

Knížka sedmnácti básní amerického básníka Teda Koosera je Reinerovou překladatelskou prvotinou. Kooser (1939) je autorem dvanácti básnických knih a držitelem dlouhé řady ocenění. Za jeho umělecké krédo lze považovat následující citát: „Rád bych ukázal obyčejným lidem, lidem se středoškolským vzděláním, nebo nejvýš několika semestry vysoké, že mohou porozumět poezii. Že se jí nemusí bát, ani se cítit jakkoli podvedeni. Snažím se, aby moje poezie byla v tomto ohledu příkladem.“ Všechny básně tohoto výboru pocházejí z knihy Delights & Shadows, která byla v roce 2005 oceněna Pulitzerovou cenou za poezii.

nakladatelství Druhé město

Tato knížka je výborem z anglických překladů básní Martina Reinera. Obsahuje čtyři desítky textů vytvořených převážně v posledních deseti letech. Autor a editor v jedné osobě čerpal ze dvou básnických knih, které mu v minulosti vyšly v USA (Where is the Urn?, 2005 a No Trough Road, 2007), a přidal ovšem i více než desítku básní, jež dosud nebyly publikovány ani v angličtině, ani v češtině. Výbor textů domácího básníka přetlumočených do jazyka cizího je na českém knižním trhu ojedinělým úkazem. Reinerovy básně přeložili Andrew Oakland a Benjamin Paloff. Kniha vychází v druhém dubnovém týdnu.

nakladatelství Druhé město

Úspěšná kniha, vydaná v dubnu 2008, obsahuje padesát čtyři fejetonů psaných převážně pro MF Dnes. V její první části najdete většinu milionářských okýnek, která dlouhé měsíce pravidelně bavila čtenáře regionální přílohy zmíněného deníku a také návštěvníky iDnes.cz. Druhá část knihy představuje kritičtější výbor ze starších fejetonů. Texty jsou provázeny osmnácti původními obrázky známého výtvarníka Miroslava Bartáka. Kniha existuje i v audioverzi: vybrané texty podmanivě přednesl herec Igor Bareš (CD vydalo Tympanum, 2008).

nakladatelství Větrné mlýny

Pohled z kavárny v Bath je šestou básnickou sbírkou Martina Reinera. Obsahuje osmačtyřicet básní vzniklých v průběhu posledních čtyř let, z větší části za autorova pobytu v USA. Pohledy, výhledy a průhledy z okna kavárny básníkova života působí poněkud melancholičtěji a smířeněji než dřívější texty, ačkoliv ani zde nechybí autorův specifický básnický humor. Kniha je vybavena kolážemi Ivana Wernische; její anglická verze vyšla v edici Art Bureau (San Francisco, USA) pod názvem *No Through Road* (2007).

nakladatelství Art Bureau

Sbírka No Through Road vyšla v srpnu 2007 v sanfran­ciském nakladatelství Art Bureau. Jedná se o útlý výbor (28 textů), jehož převážnou většinu tvoří texty ze sbírky Pohled z kavárny v Bath. Texty přeložil Andrew Oakland, autorkou obrázku použitého na obálce je Petra Nenádlová a autorem koláží uvnitř knihy Ivan Wernisch.

nakladatelství Host

V pořadí pátá Reinerova sbírka s názvem Staré a jiné časy přináší autorův osobitý styl – tóny ryze poetické i mírně parodické, lehce archaické motivy střídá „zápisník“ příběhů prožívaných „tady a teď“. Jako jakési autorovo alter ego sbírkou prochází nehrdinský hrdina Jan, jehož postava přirozeně sjednocuje rozmanitý soubor textů. Nečekaným, leč jistě příjemným překvapením je pro milovníky (nejen) literatury ilustrační doprovod knihy. Tvoří jej koláže básníka Ivana Wernische.

nakladatelství Petrov

Nové vydání torstovských Decim, které obsahuje pět dosud nepublikovaných textů ze stejného období. Naopak Poslední rok (kniha datem vzniku starší) se zde objevuje v nové, značně redukované verzi, která je nejspíše reflektujícím přiznáním a poznáním, že to, z čeho autor původně „vyrobil“ vytouženou prózu, bylo ve skutečnosti souborem samostatných básnických textů, který měl asi vypadat právě takto.

nakladatelství Petrov

Kniha Tání chůze je čtvrtou básnickou sbírkou nakladatele, spisovatele a známého provokatéra, který se o rozruch v literární obci postaral už těsně před vydáním nejnovějšího opusu svým pamfletickým manifestem Neoklasicismus. Pouhých 24 básní, které vyvolaly mimořádně rozporuplné reakce čtenářů, je kritickou žní za téměř tříleté tvůrčí období. Autor sám často uvádí tuto knihu jako svou nejoblíbenější sbírku vůbec.

nakladatelství Petrov

Lázně jsou lyrickou novelou o stavu ducha. Pro někoho rozsáhlé entrée k něčemu, co nakonec nepřijde, pro autora samotného zbytečně dlouhá coda, dovětek k něčemu, co možná ani nikdy nebylo. Lázně jsou prozaickou prvotinou autora, který se v minulosti prezentoval čtyřmi sbírkami poezie. Avšak pozor! Jde o regulérní, poutavou a čtenářsky atraktivní prózu, nikoli o žánr známý jako básně v próze.

nakladatelství Torst

Tématem třetí Reinerovy básnické sbírky, která ve svém titulu nese pojmenování starohispánské strofické formy, je především láska, přesněji dvě její nejfrekventovanější podoby. Ta lehce získávaná, přitažlivá neměnným rituálem zápasu a podléhání, a ta hluboká, bolestná i v zajizvených ranách.

nakladatelství Český spisovatel

Básnická knížka Poslední rok přináší kaleidoskopický soubor tvarově zajímavých textů. Je to próza? Poezie? Není důležité najít odpověď: především je to citlivý otisk lidského nitra, v němž pulsuje štěstí i smutek, zoufalství i naděje. Je to kniha o lásce a ztrátě nejbližšího člověka. Kniha o životních ztrátách, které s obavami předpokládáme, a přece nejsme s to je odvrátit. Knížka zaujala amerického bohemistu Benjamina Paloffa, který několik textů přeložil a uveřejnil v bostonském internetovém časopise Double Room.

nakladatelství Homér

Na první pohled je sbírka Relata refero formálně klasicistní (pravidelností veršů i latinskými citáty), při bližším ohledání jsou ale věci složitější. Pravidelnost formy je neustále rozrušována drobnými i méně drobnými posuny, ironizacemi, jazykovými familiárnostmi, vybočeními z rytmu, které básně vnitřně rozrůzňují, staví je proti nim samým, a tím zvyšují jejich reálnost a přesvědčivost.