HOME

Ukázky z románu o Blatném

S mým románem o Ivanu Blatném se to má tak: v četných souborech v mém počítači existují tři rozepsané verze. Ta, kterou jsem nakonec zvolil a na níž jsem pracoval nejdéle, měla skoro tři sta stran, ale ani tu jsem nedokončil. Hlavní příčinou byly otřesy v osobním životě, které mě nakonec zavály na půl roku do Austrálie, pak přišel konec nakladatelství Petrov, zkrátka dost se toho změnilo. V datech to vypadá tak, že jsem na románu pracoval přetržitě v letech 2000–2004. Od té doby jsem se k rozepsanému textu vrátil už jen dvakrát; v obou případech jsem upravoval ukázku k nějaké veřejné prezentaci. Ta první se jmenuje Surrealismus a poprvé jsem ji četl v rámci Měsíce autorského čtení v Divadle Husa Na provázku, 19. července 2005. Zde ji nabízím v redukované podobě z dubna 2009, kdy jsem ukázku upravoval pro časopis Weles. Ta druhá se jmenuje Nálet a byla otištěna v lednu 2007 v časopise Babylon. Oba texty pocházejí z třetí verze románu, která měla ambici stát se jakousi poetičtější odnoží žánru „dokumentární román“…

Pozn.: V listopadu 2009 se Martin Reiner vrátil k práci na románu o Ivanu Blatném.

katalog ... TEXTY (próza)