HOME

Povídka Pět přání v literární příloze Respektu

Součástí zimní literární přílohy časopisu Respekt je i melancholická, velmi podařená povídka Martina Reinera Pět přání. Přečíst si ji můžete také zde.